Regels op het water

DE VAARREGELS


VAARREGELS


Regels op het water

De motorboten die we bij Bootverhuur aan de Maas verhuren zijn vrij eenvoudig te besturen. Alle boten van Bootverhuur aan de Maas zijn niet langer dan 15 meter en varen niet sneller dan 20 km/u dus u heeft in Nederland geen vaarbewijs nodig om ze te mogen besturen.

Het varen op zich en het besturen van de boten zal geen problemen opleveren. Mocht u toch enigszins onzeker zijn, dan kunnen we u een vaarinstructie geven voordat u met het motorjacht vertrekt.

Wat echter wel van belang is, is dat u kennis heeft van de verkeersregels op het water. Op deze pagina geven we u een beknopt overzicht van de voorrangsregels voor boten en schepen.De voorrangsregels

Als u recreatief gaat varen met een boot, dan zal dat ongetwijfeld een motorboot of zeilboot zijn die korter is dan 20 meter. Vanuit de voorrangsregels op het water worden dit kleine schepen genoemd. U dient dan ook altijd voorrang te verlenen aan de grote schepen die dus langer zijn dan 20 meter.

Bijvoorbeeld passagiersschepen, veerponten en vrachtschepen. Vissersboten, sleepboten e.d die actief aan het werk zijn vallen ook onder grote schepen en krijgen dus ook voorrang van uw kleine schip. Dat geldt ook als deze schepen ‘in bedrijf’ korter dan 20 meter zijn.

Rechts heeft voorrang

Op het water gaat stuurboord (rechts) voor bakboord (links). Rechts heeft voorrang, net zoals dat voorkomt op de weg. Als u in een vaargeul, met betonningen aangegeven, rechts (dus aan stuurboordzijde) van het hoofdvaarwater vaart, heeft u voorrang op boten en schepen die het hoofdvaarwater op willen varen. Dit geldt echter niet als de andere schepen zelf ook uit een vaarwater met betonningen komen varen. In zo’n situatie geldt de regel dat grote schepen voor kleine schepen gaan.

U moet dan dus met het motorjacht dat u bij ons in Limburg heeft gehuurd, op het hoofdvaarwater toch voorrang verlenen aan de grote schepen die van een nevenvaarwater met betonningen komen.Geef met de motorboot voorrang aan een zeilboot

Een klein motorjacht (tot 15 meter) zoals wij die bij Bootverhuur aan de Maas verhuren, moet voorrang verlenen aan een klein zeiljacht of een zeilboot. Als een zeilschip wordt voortgedreven door een motor, wordt deze binnen de voorrangsregels op het water als een motorboot beschouwd.

Kleine motorboten onderling

Als u met onze kleine motorboot op ruim water een ander klein motorjacht in de koers moet kruisen en jullie varen geen van beiden aan stuurboordwal, dan krijgt de boot die van stuurboord komt voorrang. Rechts heeft dan voorrang!Kleine zeilboten onderling

Ook al verhuren wij als Bootverhuur aan de Maas geen zeilboten of zeiljachten, toch vullen we de regels voor u aan om een veilig en compleet beeld te geven van de voorrangregels op het water. Een kleine zeilboot die met het zeil over bakboord vaart heeft voorrang op een klein zeilschip dat met het zeil over stuurboord vaart. Varen beide zeilboten met het zeil over dezelfde boeg, dan heeft de boot die het hoogst aan de wind vaart, voorrang.

Hoofdvaarwater opvaren of oversteken

Als u straks met onze huurboot vanuit een haven o.i.d. het hoofdvaarwater op wilt varen of wilt oversteken, dan is het verboden om de andere vaartuigen te hinderen.

FIJNE VAART